เกี่ยวกับเรา

บริษัท เฮิร์บ แอนด์ โฮป จำกัด

“เรามีเทคโนโลยีการผลิตได้ทั้งเครื่องสำอางและยา”

นายแพทย์ปิยะวัฒน์ ภูมิสุวรรณได้ตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะนำภูมิปัญญาของไทยและสมุนไพรไทยซึ่งมีคุณภาพดีมาพัฒนาให้เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ ผลิตให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพจนได้รับรางวัล “รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2015 ภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย”

บริษัท เฮิร์บ แอนด์ โฮป จำกัด เป็นบริษัทผลิตยาจากสมุนไพร และ เครื่องสำอาง ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นโดยนายแพทย์ปิยะวัฒน์ ภูมิสุวรรณ ด้วยความมุ่งหวังที่จะผลิตยาและเครื่องสำอางจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ด้วยความรู้ความสามารถของบุคลลากรในสาขาการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย เภสัชกรแผนปัจจุบัน และเภสัชกรแผนไทย

บริษัทได้ผสมผสานองค์ความรู้ด้านสมุนไพร เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการสกัด และองค์ความรู้ในการรักษาทางการแพทย์เข้าด้วยกัน โดยเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง การสกัดสมุนไพรอย่างถูกต้องเพื่อได้สารสำคัญในการออกฤทธิ์สูง การพัฒนาสูตรตำรับที่มีประสิทธิภาพในการรักษา และการผลิตที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย

X